Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku

Sídlo: Palisády 46, Bratislava
Adresa pre poštový styk: P. O. BOX 289, 810 00 Bratislava
Telefón: 02/59 201 220 ústredňa
Priame volanie: 02/59 201 + klapka uvedená pri mene volaného
Web:
www.ecav.sk – oficiálna stránka ECAV na Slovensku;
www.evangelical.sk – anglická stránka;
www.evangelische.sk – nemecká stránka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku

Generálny biskup: Mgr. Ivan Eľko, biskup(at)ecav.sk
Generálny dozorca: Ing. Ján Brozman, 0911 292 597

Štruktúra Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku

244 Ing. Martin Kováč, poverený riaditeľ, riaditel(at)ecav.sk, 0905 269 078

Sekretariát

221 neobsadené, sekretár, sekretariat(at)ecav.sk, 0918 828 024
232 Ing. Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk, 0918 828 008
222 Mgr. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa, tajomnik-gb(at)ecav.sk
237 Mgr. Silvia Gdovinová, ev. a. v. farárka, biskupská kaplánka (RD); Mgr. Anna Debnárová, ev. a. v. farárka, biskupská kaplánka (MD), kaplangb(at)ecav.sk, 0918 828 006
234 Mgr. Miroslava Horňáková, administratíva (RD), administrativa(at)ecav.sk (čiastočný úväzok)

Finančné a personálne oddelenie

236 RNDr. Marta Stašiniaková, hlavná ekonómka, ekonom(at)ecav.sk, 0918 828 014
230 Lýdia Veselá, odborná ekonómka, uctovnik(at)ecav.sk, 0918 828 021
230 Darina Stanová, odborná ekonómka, financie(at)ecav.sk, 0918 828 035
230 Ing. Štefan Sabol, odborný ekonóm, nehnutelnosti(at)ecav.sk, 0918 828 045 (čiastočný úväzok)
233 Mária Lauková, odborná ekonómka, mzdy(at)ecav.sk, 0918 828 018
233 Ing. Mária Hučková, ekonómka, mzdy2(at)ecav.sk, 0918 828 017
234 Iveta Potočná, odborná ekonómka, personalne(at)ecav.sk, 0918 828 016

Technické oddelenie

228 neobsadené, správca informačných sietí, kontakt: hvps(at)ecav.sk
220 Ing. Libuša Fagová, pracovníčka ústredne, podatelna(at)ecav.sk, 0918 828 052

Tlačové oddelenie

226 neobsadené, tajomník pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk, 0918 828 011
226 neobsadené, tajomník pre ITV, itv(at)ecav.sk, (čiastočný úväzok
229 Mgr. Martin Miti Kováč, správca archívu, knižnice a registratúry, vedúci Ústredného archívu ECAV, poverený vedením tlačového oddelenia, archiv(at)ecav.sk, archív Palárikova 02/20 72 55 79
229 neobsadené, archív, archiv(at)ecav.sk, (čiastočný úväzok)

Zahraničné oddelenie

239 Mgr. Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk, 0918 828 012
239 Mgr. Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk, 0918 828 031

Misijno-vzdelávacie oddelenie

221 Mgr. Štefan Kiss, ev. a. v. farár, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia(at)ecav.sk; 0918 828 010
232 Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk, 0918 828 009


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart