Toto je najkrajšia známka roka 2010

Filatelisti majú miss. Najkrajšou slovenskou známkou tohto roka 2010 sa stala známka s motívom 400. výročia konania Žilinskej synody. Slovenská pošta ju vydala 30. marca v nominálnej hodnote 1,10 eura.

Významné ocenenie získala pri príležitosti Dňa česko-slovenskej poštovej známky, ktorý pripadol na 18. decembra. V tento deň v roku 1918 totiž vyšla prvá známka a jej motívom boli Hradčany českého maliara Alfonza Muchu.
Žilinská synoda je významná udalosť v histórii evanjelickej cirkvi na Slovensku. Uskutočnila sa v Žiline v dňoch 28. až 30. marca 1610 pod záštitou uhorského palatína, grófa Juraja Thurzu.
Prijala prvé zákony, ktorými položila základy pre vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku.

Filatelisti majú miss

Známka roka 2010

Zdroj: Plus jeden deň

-eš- | 24.2.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart