Prvá etapa osláv 400. výročia ŽS

Prvá časť osláv 400. výročia Žilinskej synody sa konala v Žiline v dňoch 27. - 30. marca 2010. Program bol bohatý - viac si prečítajte nižšie.

Hlavná časť osláv bude tiež v Žiline od 29. 6. do 4. 7. 2010 a vyvrcholí stretnutím evanjelikov na hrade Branč 5. 7. 2010. Program Foto: Ľ. Bechný

Marián Kaňuch | 14.4.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart