Generálny biskup ECAV rokoval s rektorom Žilinskej univerzity

Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik sa 25. júna 2009 na pôde Žilinskej univerzity stretol s jej rektorom prof. Ing. Jánom Bujňákom, CSc., aby prerokovali otázky spolupráce pri príprave osláv 400. výročia Žilinskej synody, ktoré sa budú konať v dňoch 29. júna až 4. júla 2010 v Žiline.

Generálny biskup zdôraznil význam Žilinskej synody nielen pre ECAV na Slovensku, ale v širšom kontexte pre celé Slovensku, pretože politicky predstavovala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia.
Pán rektor, ktorý v súčasnosti zastáva aj funkciu podpredsedu Slovenskej rektorskej konferencie, prisľúbil pomoc Žilinskej univerzity pri organizácii tohto podujatia a s vďačnosťou prijal pozvanie na Teologickú vedecko-historickú konferenciu, i keď ako poznamenal, práve v tom období mu končí druhé volebné obdobie.
Žilinská univerzita disponuje dostatočnými ubytovacími kapacita na svojich vysokoškolských internátoch a bude vedieť vyjsť v ústrety organizátorom podujatia pri zabezpečovaní akcie. Ako uviedla Ing. Štefánia Kadorová, riaditeľka internátov Veľký diel, kapacitu ubytovania 2300 miest v tejto lokalite je možné doplniť v prípade potreby aj 1600 miestami na internátoch Hliny. S organizovaním masových podujatí majú svoje skúsenosti a budú môcť byť v prípade záujmu zo strany ECAV nápomocní aj pri organizácii 2. evanjelických cirkevných dní, ktoré ECAV pripravuje ako súčasť osláv Žilinskej synody.
Generálneho biskupa na stretnutí sprevádzali Dušan Vagaský, vedúci ústredného organizačného výboru pre prípravu osláv 400. výročia Žilinskej synody a Marián Kaňuch, zborový farár Cirkevného zboru ECAV v Žiline.

D. Vagaský | 26.6.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart