Tržnica duchovných možností na II. ECD

Súčasťou II. evanjelických dní v Žiline 2. – 4. júla 2010, ktoré sa konajú v rámci druhej etapy osláv 400. výročia Žilinskej synody, bude aj Tržnica duchovných možností.

Možno si pamätáte na pestrú ponuku takejto tržnice na Stretnutí kresťanov Bratislava 2008... V niektorých stánkoch naši veriaci prezentovali svoje aktivity, inde sa dalo aj nakúpiť. Najväčší úspech zožali krojované cirkevníčky na čele so sestrou farárkou, ktoré návštevníkov ich stánku ponúkali domácimi špecialitami. Nechýbala hudba a spev.

Niečo podobné chceme zopakovať aj v Žiline na Mariánskom námestí v piatok 2. júla od 12.00 do 22.00 hod. a v sobotu 3. júla od 10.00 do 22.00 hod.

Námestie zaplní dvadsať stánkov, kde nájdete pestrú ponuku z jednotlivých seniorátov našej cirkvi. Prezentovať budú najmä výsledky tvorivosti svojich detí, žien a diakonie – najmä výrobky z dreva, šúpolia, korálikov, ale aj gobelíny a keramiku, predmety s kresťanskou tematikou, no i regionálne špeciality. Niektoré ľudoví umelci budú svoje výrobky nielen predávať, ale aj vyrábať – napr. uvidíte, ako sa paličkujú čipky.
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku bude vo svojom stánku prezentovať činnosť celej organizácie prostredníctvom prezentačných materiálov, publikácií a výrobkov klientov. Pracovníci ED vám poskytnú odborné poradenstvo ku poskytovaným sociálnym službám, ich dostupnosti a možnostiam ďalšieho rozvoja diakonie v ECAV.

Svoju knižnú produkciu na Tržnici duchovných možností ponúknu aj naše kresťanské vydavateľstvá – vydavateľstvo Tranoscius, a. s., a vydavateľstvo Polárka.

Slovenská pošta, a. s., otvorí na Tržnici duchovných možností príležitostnú poštovú priehradku, kde si budete môcť kúpiť ceniny vydané k 400. výročiu Žilinskej synody aj poslať pozdrav svojim príbuzným a známym z tohto pamätného podujatia.

Edita Škodová | 12.6.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart