Stretnutie so žilinským diecéznym biskupom k Žilinskej synode

V rámci príprav osláv 400. výročia Žilinskej synody sa dňa 30. 1. 2009 uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika so žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom na rímskokatolíckom biskupskom úrade v Žiline.

Na rokovaní sa zúčastnili aj domáci zboroví farári Marián a Oľga Kaňuchovci a Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ.

Dôvodom stretnutia boli pripravované oslavy 400. výročia Žilinskej synody, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. 6. – 2. 7. 2010 v Žiline. Generálny biskup ECAV Miloš Klátik informoval Mons. Tomáša Galisa o tomto pripravovanom podujatí, ktoré je pre našu cirkev veľmi významné. Do programu osláv by sme chceli zaradiť aj miesta, ktoré sa so Žilinskou synodou roku 1610 spájajú. Synoda sa konala v dnešnom Kostole Najsvätejšej Trojice – rímskokatolíckom farskom kostole v Žiline, kde sa nachádza aj pamätná tabuľa Žilinskej synody. Dve osobnosti Žilinskej synody – Eliáš Láni a Juraj Thurzo, zvolávatelia synody, sú spätí s Bytčou a kostolom Všetkých svätých v Bytči. Eliáš Láni, jeden z prvých superintendentov, je v tomto chráme pochovaný. Preto by sme tieto pamätné miesta v rámci osláv radi navštívili a pripomenuli si túto významnú udalosť.

Daniela Veselá | 26.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart