Ročenky Slovákov v Maďarsku 2018

Prezentácia ročeniek Slovákov v Maďarsku Náš kalendár a Čabiansky kalendár na rok 2018, ako aj Slovenského svetového kalendára 2018 sa uskutočnila tentoraz v Univerzitnej knižnici v Bratislave v piatok 13. apríla 2018.

Podujatie pripravila Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Čabianska organizácia Slovákov v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Univerzitnou knižnice v Bratislave a Obchodnou spoločnosťou SlovakUm. V kultúrnom programe účinkovali citaristi kapely Strapce z Békešskej Čaby.

Hostí privítali podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Peter Prochácka a konateľ Obchodnej spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl. Ročenku Náš kalendár predstavil vedecký pracovník, historik a diplomat PhDr. Ján Hovorka, Čabiansky kalendár vedúci kabinetu CSSM Anton Paulik, ktorý sa práve stal parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku. Slovenský svetový kalendár predstavila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá informovala aj o pripravovaných slávnostiach 7. júla 2018 v Békešskej Čabe pri príležitosti 300. výročia znovuosídlenia mesta Slovákmi z Horného Uhorska.

Foto: Imrich Fuhl

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart