< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

46. dni Evanjelickej diakonie v Slovinsku

Evanjelická diakonia v Slovinsku (Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica) každoročne organizuje v prvú májovú nedeľu slávnosť Evanjelickej diakonie. Tento rok sa uskutočnila 4. – 5. mája 2013 v jednom z najmenších evanjelických cirkevných zborov v Slovinsku – v dedinke Domanjševci neďaleko hraníc s Maďarskom.

 

Peter Andrejčák, biskupský kaplán, ECAV v Slovinsku  | 7.5.2013

viac

Zostrih z Akadémie zahraničných Slovákov

Bratia a sestry, dovoľujeme si Vás upozorniť, že na Internetovej televízii ECAV na Slovensku www.ecav.sk/itv v rubrike "Spevokoly cirkevných zborov" si môžete pozrieť zostrih z Akadémie Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných hostí, ktorá sa uskutočnila v rámci III. ECD v Lučenci. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV, itv@ecav.sk | 25.4.2013

viac

Pôst a Veľká noc v Iloku

Prinášame vám dve správy z Evanjelického cirkevného zboru v Iloku, ktoré informujú o tom, ako naši rodáci v Chorvátsku prežívali pôstne obdobie a Veľkú noc − sviatky umučenia a slávneho zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša...

 

Božena a Dušan Sajákovci, Ilok | 16.4.2013

viac

Návšteva z Argentíny na GBÚ

Brat generálny biskup mal 18. marca 2013 milú návštevu. Zuzana Durgalová až z ďalekej Argentíny pri svojej prvej návšteve Európy so skupinou ďalších potomkov Slovákov – vysťahovalcov nevynechala ani GBÚ.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditeľ@ecav.sk | 26.3.2013

viac

Prezident SR položil veniec k pamätnej tabuli Jána Kollára v Budapešti

V rámci svojej oficiálnej návštevy Maďarska prezident SR Ivan Gašparovič 20. februára 2013 položil veniec k pamätnej tabuli evanjelického farára, básnika a jazykovedca Jána Kollára, ktorá bola odhalená na priečelí Lutherovho domu na Rákociho ulici v decembri 2012.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 15.3.2013

viac

Slávnostné služby Božie v Prahe

V nedeľu 27. 1. 2013 sa v Slovenskom ev. a. v. cirkevnom zbore v Prahe v Chráme Sv. Michala V Jirchářích konali slávnostné služby Božie. S radosťou sme na nich privítali brata biskupa VD ECAV na Slovensku Slavomíra Sabola s manželkou, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Janka Haluková, Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe | 1.2.2013

viac

150. výročie obnovenia zboru v Budapešti

V 3. adventnú nedeľu 16. decembra 2012 si v Budapešti pripomenuli 150. výročie obnovenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru. Na slávnostných službách Božích v modlitebni na Rákociho ul. kázal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 20.12.2012

viac

Evanjelici z Prahy ďakujú

„Dobrorečiť budem Hospodinovi v Každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!“ Žalm 34, 2 a 4

 

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe | 4.12.2012

viac

110. posviacky výročie chrámu v Bielom Blate

V cirkevnom zbore v Bielom Blate si za účasti desiatich duchovných pastierov pripomenuli 110. výročie posviacky Ev a. v. chrámu Božieho. Kázňou a spomienkou na svoje pôsobenie v Bielom Blate sa veriacim prihovoril Juraj Šefčík.

 

Katarína Pucovská, Nový Sad, Srbsko | 2.12.2012

viac

Muzikologická konferencia v Novom Sade

Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov bola témou VIII. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Stretli sa na nej početné významné osobnosti zo sveta cirkevnej hudby z našej krajiny a zahraničia.

 

Katarína Pucovská, Nový Sad, Srbsko  | 30.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart