< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Návšteva Predsedníctva ECAV v Srbsku

Generálny biskup Evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik so spolupracovníkmi pobudol na dvojdňovej návšteve v Srbsku.

 

Katarína Pucovská, www.kulpin.net | 20.3.2015

viac

Medzinárodný kurz pre dirigentov a cirkevných hudobníkov v Pivnici

Kurz pre dirigentov a cirkevných hudobníkov sa uskutočnil od 23. do 25. januára 2015 v cirkevnom zbore v Pivnici v Srbsku a zúčastnili sa na ňom dirigenti zo Srbska i z Chorvátska.

 

Ján Záhorec, zborový farár, Pivnica, Srbsko | 12.2.2015

viac

Spomienka na Jána Kollára a prezentácia kníh v Prahe

Spomienková slávnosť pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch sa konala v pondelok 26. 1. 2014. Z príhovoru Dr. Čelka, predsedu Spoločnosti gen. M. R. Štefánika, sme sa dozvedeli ďalšie nové okolnosti zo života Jána Kollára. Následne sa uskutočnila prezentácia kníh v Dome národnostných menšín.

 

Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára v ČR | 30.1.2015

viac

Oltárny krúžok žien v Iloku

V prvú adventnú nedeľu 30. 11. 2014 sa v Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku konalo slávnostné stretnutie oltárneho krúžku žien Mária – Marta, ktorý si pripomínal 20. výročie založenia v roku 1994.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

II. ročník vianočných trhov v Iloku

Oltárny krúžok žien Mária − Marta a nezisková pracovná skupina žien Tabitha spolu s vedením Ev. a. v. slovenského cirkevného zboru v Iloku v tomto roku zorganizovali už II. ročník vianočných trhov.

 

Božena a Dušan Sajákovci, CZ Ilok | 12.12.2014

viac

Obnovená veža kostola v Iloku

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 29. mája 2014 bola na Evanjelickom a. v. slovenskom kostole v Iloku slávnostne posvätená obnovená veža. Sme radi, že v tejto svojej novej podobe bude reprezentovať našu cirkev.

 

Dušan Saják, zborový farár, Ilok | 11.12.2014

viac

Duchovné posolstvo Ekumenickej duchovnej rady SZSZ Slovákom celého sveta

Ekumenická duchovná akadémia Svetového združenia Slovákov v zahraničí na svojom zasadnutí prijala nasledujúce duchovné posolstvo.

 

Ekumenická duchovná rada SZSZ | 26.11.2014

viac

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

V Kongresovom centre Hotela Sorea Regia v Bratislave sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 30. – 31. októbra 2014 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.11.2014

viac

Július Filo v Evanjelickej cirkvi v Chorvátsku

Dňa 6. novembra 2014 Evanjelická cirkev v Chorvátsku zorganizovala stretnutie pre svojich farárov v prímorskom meste Crikvenica. Stretnutie otvoril biskup Branko Berić, ktorý privítal Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusa Filu, emeritného biskupa ECAV na Slovensku.

 

Svetlana Vojnićová Feldyová, farárka, CZ Soľany  | 17.11.2014

viac

Tábor v Crikvenici

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizovala tábor v chorvátskom prímorskom meste Crikvenica v týždni od 3. do 7. novembra 2014. Zúčastnilo sa 68 cirkevníkov z desiatich cirkevných zborov: Báčsky Petrovec, Báčska Palánka, Kulpín, Hložany, Nový Sad, Pivnica, Jánošík, Kovačica, Padina, Stará Pazova.

 

Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová  | 17.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart