< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>

Prišli nám vianočné balíčky

Blížia sa vianočné sviatky, keď je veľkou radosťou prijať dar, no ešte väčšou, keď môžeme obdarovať druhých. Pre CZ ECAV Podlužany s pánom farárom Jozefom Havrilom je to čas na realizáciu ďalšieho ročníka projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

 

Dušanka Petrak, vedúca Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici | 16.12.2016

viac

Reformačné slávnosti v Nadlaku

Slovenskí evanjelici v Nadlaku si tohtoročnú Pamiatku reformácie pripomenuli nielen na slávnostných službách Božích, ale aj koncertom, posviackou novej diakonickej kuchyne a zasadením troch stromov reformácie.

 

Juraj Bálint, zborový farár, senior, predseda Evanjelickej diakonie v Nadlaku  | 28.11.2016

viac

Strom reformácie v Báčskej Palánke

Pamiatku reformácie, sviatok, ktorý si každoročne pripomínajú evanjelickí kresťania na celom svete, sme v báčskopalánskom cirkevnom zbore začali sláviť už 30. októbra 2016 vysadením Stromu reformácie.

 

Martin Kováč a Vladimír Grňa, Báčska Palánka | 7.11.2016

viac

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016

V priestoroch bratislavského hotela SOREA REGIA v Bratislave sa v dňoch 28. − 29. októbra 2016 konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorú pripravil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.11.2016

viac

Vyšla kniha o SEAVC v Srbsku

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade sa 27. októbra 2016 uskutočnila slávnosť, na ktorej bola verejnosti predstavená publikácia SEAVC u Srbiji − SEAVC v Srbsku, venovaná Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

 

Mojmír Benža, mojmir@benza.sk | 11.10.2016

viac

Strom reformácie zasadili aj v Hložanoch

Misijným dňom Báčskeho seniorátu v Hložanoch si pripomenuli tri jubileá: 260 rokov od príchodu Slovákov do Hložian, 230 rokov cirkevného zboru a 220 rokov od ukončenia výstavby chrámu Božieho. Po službách Božích v cirkevnej záhrade zasadili Strom reformácie č. 137.

 

Katarína Pucovská, www.kulpin.net | 5.10.2016

viac

Nové na ITV - Ustanovujúce valné zhromaždenie ASEC v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu ustanovujúceho valného zhromaždenia Asociácie slovenských evanjelických cirkví, ktoré sa konalo 6. júla 2016 v Békešskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 27.7.2016

viac

Štatút Asociácie slovenských ev. cirkví

Ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia sa konalo 6. júla 2016 v hoteli Fiume v Békešskej Čabe v rámci programu V. evanjelických cirkevných dní.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

História slovenských evanjelikov v Rumunsku

V 5. nedeľu po Svätej Trojici, 26. júna 2016, v evanjelickom kostole v Nadlaku bola verejnosti predstavená kniha Slovenskí evanjelici v Rumunsku v 20. storočí, ktorej autorom je Mgr. Juraj Dušan Vanko, PhD.

 

Mojmír Benža, mojmir@benza.sk | 9.7.2016

viac

Oslavy 200. výročia založenia obce Pitvaroš

V dolnozemskej obci Pitvaroš (maď. Pitvaros) na juhovýchode Maďarska sa 25. − 26. júna 2016 uskutočnili spomienkové oslavy pri príležitosti 200. výročia dní, keď slovenská časť Nadlaku „vypustila roj“ a na nehostinnú pitvarošskú pustatinu prichádzajúci obyvatelia založili novú obec.

 

Juraj Majo, juraj.majo@gmail.com | 9.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart