Internetové stránky zborov

Rimavský seniorát
Budikovany
Čerenčany
Drienčany
Gemer
Gemerská Panica
Hnúšťa
Hodejov
Hrachovo
Hrušovo
Klenovec
Kokava nad Rimavicou
Kraskovo
Ožďany
Padarovce
Rimavská Baňa
Rimavská Píla
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota-Vyšná Pokoradz
Rimavské Brezovo
Tisovec
Tornaľa


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart