Internetové stránky zborov


Babiná
Baďan
Banská Štiavnica
Beluj
Cerovo
Čelovce
Dačov Lom
Devičie
Drážovce
Drienovo
Dudince
Hodruša-Hámre
Hontianske Moravce
Hontianske Tesáre
Kráľovce-Krnišov
Krupina
Ladzany
Lišov
Pliešovce
Prenčov
Rykynčice
Sása
Sazdice
Sucháň
Šahy
Terany
Žibritov


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart