Internetové stránky zborov


Seniorát
Betliar
Čierna Lehota
Dlhá Ves
Dobšiná
Gemerská Poloma
Gemerské Teplice
Chyžné
Jelšava
Kameňany
Koceľovce
Kunova Teplica
Mokrá Lúka
Muránska Dlhá Lúka
Nandraž
Nižná Slaná – Kobeliarovo
Ochtiná
Ratková
Ratkovské Bystré
Rejdová
Revúca
Roštár
Rozložná
Rožňava
Rožňavské Bystré
Sirk
Slavošovce
Šivetice
Štítnik
Vlachovo
Vyšná Slaná


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart