Prvé zvonenie Zvona reformácie v Prahe

Pred službami Božími na 1. slávnosť svätodušnú 4. 6. 2017 sa v Slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Prahe uskutočnila dlho očakávaná slávnosť – prvé zvonenie nového Zvona reformácie na kostole v Jirchářích. Ďalšia príležitosť počuť Zvon reformácie bude počas Noci kostolov 2017 v piatok 9. 6. 2017.

Superintendent ECAV v ČR Mgr. Marián Čop zhromaždeným veriacim krátko zhrnul históriu vzniku zvona a spoločne s členmi zborového presbyterstva sa pomodlil k nášmu Pánu s vďakou za Jeho podporu tomuto dielu a s prosbou, aby Zvon reformácie slúžil k Jeho sláve. Potom mali členovia cirkvi ECAV v ČR a obyvatelia okolitých domov jedinečnú príležitosť počuť tento zvon o hmotnosti 320 kg, ladený do tónu C2 v súzvuku so starým zvonom kostola sv. Michala v Jirchářích.

Zmena bola výrazná. Cirkev dostala nový a mocný hlas! Vynaložené úsilie od zadávania jeho výroby koncom minulého roka, odlievania 14. 2. 2017, posvätenia 26. 2. 2017 a vyzdvihnutia do veže kostola 5. 5. 2017 sa vrátilo s pokojom a radosťou do sŕdc prítomných s vedomím Božieho požehnania tomuto dielu. Poďakovanie všetkým, ktorý svojou ochotou a štedrosťou prispeli k uskutočneniu tejto udalosti, ktorá je spoločným darom k oslave Roku reformácie, vyjadril na stretnutí po službách Božích aj zborový dozorca Ing. Štefan Ryba. Zvon reformácie bude odteraz slúžiť nielen Slovenskému ev. a. v. cirkevnému zboru, ale aj českému Cirkevnému zboru ECAV v Prahe a Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. anglicky hovoriacich v Prahe (Lutheran Church in Prague).

Krátke video nájdete na stránke:
http://ecav.cz/zpravy/zvoneni-zvonu-reformace

Ján Maca, ECAV v ČR, Praha | 9.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart