Seniorálne stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Dunajsko-nitrianskeho seniorátu k 500. výročiu reformácie.

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 12.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart