Nové na ITV - Seniorálne stretnutie v Žiline k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Turčianskeho seniorátu seniorátu k 500. výročiu reformácie.
1. 6. 2017

Blažena Zaťková, tajomníčka pre ITV ECAV | 5.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart