< | 1 | >

Vyhodnotenie reformačného roka 2017 vo Wittenbergu

Vo Wittenbergu sa 7. a 8. mája 2018 konala konferencia pod mottom „Viera, peniaze a hodnoty“ s cieľom vyhodnotiť podujatia v rámci reformačného jubilea 2017.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 16.5.2018

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart