Z archívu RTVS pre evanjelikov

V archíve RTVS si môžete spätne pozrieť viaceré relácie venované evanjelikom.
Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života

14. januára 2018 - Televízny posol

31. októbra 2017 - Služby Božie na Pamiatku reformácie z Bratislavy-Petržalky

14. februára 2016 – 1. pôstna nedeľa – Dubové (CZ Ostrá Lúka) BB
Dvojka, 10.00-11.25

25. marca 2016 – Veľký piatok – Giraltovce KE
Jednotka, 10.00-11.30

25. septembra (nedeľa) 2016 - Ordinácia novokňazov – Bardejov KE
Dvojka, 10.00-12.10

31. októbra (pondelok) 2016 - Pamiatka reformácie – Sliač (CZ Hronsek) BB
Dvojka, 17.00-18.30

20. novembra 2016 - 210. výročie narodenia a 150. výročie úmrtia superintendenta Karola Kuzmányho, prvého podpredsedu Matice slovenskej – Brezno BB
Dvojka, 10.00-11.40

27. novembra 2016 - 1. adventná nedeľa – Rimavská Sobota BB
Dvojka, 10.00-11.05

25. decembra 2016 - 1. slávnosť vianočná – Nové Mesto nad Váhom BA
Dvojka, 09.30-11.00

V súčinnosti s maďarskou televíziou MTVA:
7. júla 2016 (štvrtok, hlavné služby Božie) – V. evanjelické cirkevné dni s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí – Békešská Čaba (Maďarsko);
záznam vysielaný v nedeľu 17. 7., Dvojka, 10.00-11.40

Ekumenické služby Božie
24. januára 2016 – Zemianske Podhradie
Dvojka, 10.00-11.40

Televízny posol
20.12. 2015
14. 6. 2015
17. 5. 2015
19. 4. 2015
22. 3. 2015
22. 2. 2015
25. 1. 2015

Služby Božie
8. 5. 2015 – Trenčianske Stankovce – 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
3. 4. 2015 – Veľký Krtíš – Veľký piatok
22. 2. 2015 – Adamovské Kochanovce – 1. pôstna nedeľa
25. 1. 2015 – Bratislava – Ekumenické služby Božie

Sviatočné slovo
3. 4. 2015 – Miloš Klátik

Slovo
20.12. 2015 - Anna Debnárová
7. 6. 2015 – Eva Kolesárová
1.3. 2015 – Ján Ľachký

Staršie relácie si možno vyhľadať v archíve RTVS


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart