Výberové konanie na riaditeľa EMŠ Dr. F. Melanchtona v Bratislave 2015

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava.
Prihlášky: do 21. 2. 2015 na adresu: Biskupský úrad ZD, Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen.
Vložené 21. 1. 2015

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk | 25.1.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart