Voľné pracovné miesto učiteľa - EG Tisovec

Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa pre bilingválne vyučovanie predmetov geografie, dejepisu, evanjelického a.v. náboženstva a anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii GEO – ANJ, DEJ – ANJ, NBV - ANJ, plat podľa platnej legislatívy.
Ponúkame prácu v slovensko-anglickom kolektíve.

Žiadosť so životopisom pošlite na adresu školy: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836. 980 61 Tisovec, prípadne na e-mailovú adresu: riaditel@egt.sk do 5. júna 2019.
Výberové konanie na pozíciu učiteľa sa bude konať v období od 10.06.2019 do 14.06.2019.
Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 047/55 11 700.

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 21.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart