Spojená škola v Prešove hľadá učiteľov AnJ Dej a ObN

Evanjelické kolegiálne gymnázium a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách anglický jazyk – dejepis – občianska náuka s nástupom od 1. 9. 2018. Viac tu.

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 16.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart