Prijímacie konanie na Evanjelické gymnázium v Martine

Evanjelické gymnázium v Martine, M. R. Štefánika 17, v školskom roku 2015/2016 otvára dve triedy 5-ročného študijného odboru 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium so 60 žiakmi. Prihlášky: do 20. februára 2015.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 17, Martin, do 28. februára 2015. Prijímacie skúšky sa konajú 26. marca 2015.

Kritériá prijímania nájdete na webovej stránke školy: www.eg.essmt.sk

Jozef Sopoliga, riaditeľ ESŠ v Martine | 11.2.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart