< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Pracovné semináre pre učiteľov evanjelických škôl 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov evanjelických škôl na pracovné semináre, ktoré sa budú konať v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prihlásiť sa môžete na skoly(at)ecav.sk.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 7.3.2016

viac

Ľudovít Štúr priťahuje aj dnešnú mládež

V Knižnici Ľ. Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa 22. 2. 2016 stretli žiačky a žiaci so záujmom o slovenskú históriu a literatúru. Vo vedomostnej súťaži "Štúrame sa v Štúrovi alebo Ľudevít Štúr 2015" si preverili vedomosti nielen o živote a diele tejto osobnosti našich dejín, ale aj o jeho spolupracovníkoch a historických udalostiach, ktorých bol výrazným aktérom.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 26.2.2016

viac

Školský výbor zasadal v ESŠ v Prešove

V priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa 11. februára 2016 stretol Školský výbor ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Prítomných na rokovaní a pôde školy privítal a zasadnutie otvoril predseda školského výboru Marián Damankoš.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.2.2016

viac

Spolupráca evanjelických škôl

Knižnica Ľ. Štúra na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove bola začiatkom februára miestom výnimočného stretnutia. Na návštevu školy totiž v sprievode svojich pedagogičiek zavítali žiačky a žiaci Evanjelickej spojenej školy z Martina.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 22.2.2016

viac

Sociálne aktivity na ESŠ v Prešove

Na Evanjelickej základnej škole a Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu, dvoch zložkách Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) v Prešove, majú už svoje pevné miesto sociálne aktivity pre žiakov i pedagógov.

 

Andrea Hanzová, ESŠ v Prešove | 3.2.2016

viac

Vyhlásenie súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ 2016

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom ECAV na Slovensku a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje 3. ročník speváckej súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ. Propozície súťaže Prihláška

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 24.1.2016

viac

Prešovskí gymnazisti inšpiratívne stvárnili silný príbeh

Na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove sa predmet umenie a kultúra už štvrtý rok vyučuje formou niekoľkodňových blokov. Naposledy mohli výsledky práce žiačok a žiakov počas jesenného blokového vyučovania umenia a kultúry oceniť diváci vianočnej akadémie Evanjelického kolegiálneho gymnázia.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 11.1.2016

viac

Sústredenie druhákov EBF UK v Brestovci

Študenti druhého ročníka evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave boli 11. – 13. decembra 2015 na duchovnom sústredení na Myjave.

 

Peter Koska, študent EBF UK | 29.12.2015

viac

Ocenenie najlepších študentov EBF UK

V stredu 16. 12. 2015 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave konali akademické služby Božie, posledné v tomto semestri. Spojené boli s Medzinárodným dňom študentov a s odovzdávaním štipendia pre najlepších študentov 2. − 5. ročníka evanjelickej teológie z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Michaela Tomčíková, študentka EBF UK | 25.12.2015

viac

Vianočný príbeh na EG v Tisovci

V posledný školský deň v kalendárnom roku 2015 sa žiaci prvých ročníkov Evanjelického gymnázia v Tisovci predstavili vlastným Vianočným príbehom. Na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou poslúžil biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Zuzana Vojteková, EG v Tisovci  | 20.12.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart