< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Zápis prvákov v EZŠ ZO v Rim. Sobote

Milí rodičia budúcich prvákov, srdečne Vás pozývame Deň otvorených dverí 14. marca 2017 a na slávnostný zápis do Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote 3. apríla 2017.

 

Radomír Leicher, riaditeľ, Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote | 1.3.2017

viac

Vianočná akadémia žiakov 1. stupňa EZŠ

Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia. Ako to už býva zvykom, žiaci EZŠ v Prešove za pomoci svojich učiteliek a vychovávateliek pripravili slávnostný program, ktorý odhalil ich umelecké ambície.

 

Ivana Majerníková, Evanjelická základná škola, Prešov | 4.1.2017

viac

ESŠ v Prešove s vianočným programom

Evanjelická spojená škola v Prešove znamená, že sa spojilo niekoľko organizačných zložiek do jedného celku. Dôležité je to, že žiakov i učiteľov materskej školy, základnej školy a gymnázia spája láska Kristova, že sa napĺňajú slová Žalmu: „Hľa, aké milé, aké dobré je to, keď bratia spolu bývajú.“

 

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove  | 21.12.2016

viac

Štipendium Samuela a Žofie Peressényi pre najlepších študentov EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislava sa v stredu 14. 12. 2016 konali posledné akademické služby Božie v semestri, spojené s Večerou Pánovou. V rámci nich generálny biskup Miloš Klátik slávnostne odovzdal štipendiá najlepším študentom za uplynulý akademický rok.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 21.12.2016

viac

Študenti EG v Tisovci uspeli na veľtrhu m

Tri zo šiestich ocenení získali na 5. ročníku medzinárodného veľtrhu školských JA firiem v českom Hradci Králové študenti Evanjelického gymnázia v Tisovci.

 

TASR, 11. 12. 2016 | 15.12.2016

viac

III. ročník MEMORIÁLU ZLATICE ORAVCOVEJ

Už tretí rok sa na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote venujeme osobnostiam, ktoré pôsobili v Gemersko-malohontskom regióne. V tomto školskom roku sme vzdali hold spisovateľke, redaktorke, zberateľke a predstaviteľke ženského hnutia Terézii Vansovej.

 

Radomír Leicher, Milica Bojnová, CZŠ Z. Oravcovej, Rim. Sobota | 8.12.2016

viac

Stretnutie Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie

V dňoch 16. – 19. novembra 2016 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, stretli členovia Medzinárodného združenia pre kresťanské vzdelávanie na tohtoročnom valnom zhromaždení.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 25.11.2016

viac

Z Prešova sa ozýva: Vivat kolégium!

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove si v tomto školskom roku pripomína 20. výročie svojho znovuotvorenia. Pri tejto príležitosti sa 27. októbra 2016 konala slávnostná akadémia v priestoroch PKO Čierny orol v Prešove.

 

Mgr. L. Beňová, PhDr. Ľ. Kónyová | 16.11.2016

viac

Erasmus Plus v ESŠ v Prešove

Učitelia Evanjelickej spojenej školy v Prešove a jej dvoch organizačných zložiek, Evanjelickej základnej školy s materskou školou a Evanjelického kolegiálneho gymnázia, sa zapojili do projektu Erasmus Plus Staff Mobility (mobilita pre zamestnancov).

 

 | 15.11.2016

viac

Jesenný projektový týždeň 2016

Počas chladného októbrového týždňa sme na Evanjelickej základnej škole v Prešove realizovali množstvo netradičných aktivít, exkurzií a besied, ktoré boli súčasťou 3. ročníka Jesenného projektového týždňa na 1. stupni našej školy.

 

Ivana Majerníková,Evanjelická základná škola v Prešove | 8.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart