< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

EKG v očakávaní výročia „500“...

Vo štvrtok 14. septembra 2017 v popoludňajších hodinách sa žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia (EKG) Prešove stretli na školskom dvore na "pizza párty", vylepšenej verzii doterajšej tradičnej septembrovej grilovačky.

 

Jana Kožlejová, učiteľka, EKG Prešov | 3.10.2017

viac

Orientačný kurz študentov EBF UK

V dňoch 22. až 24. 9. 2017 sa študenti 1. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava zúčastnili na orientačnom kurze, ktorý pripravili sestry spirituálky Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD., a Mgr. Anna Debnárová.

 

Andrej Lacko, Patrícia Sára Šimková, študenti EBF UK | 28.9.2017

viac

Pracovný seminár pre učiteľov náboženskej výchovy 2017

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia usporiadali pre vyučujúcich náboženskú výchovu v štátnych školách ďalší pracovný seminár. Uskutočnil sa 7.-8. septembra 2017 v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 20.9.2017

viac

Misia a ekuména v Neudietendorfe

V dňoch 28. augusta − 1. septembra 2017 sa v nemeckom mestečku Neudietendorf neďaleko Erfurtu konal týždenný kurz asi 25 kaplánov nemeckej, švédskej a slovenskej evanjelickej cirkvi.

 

Vladimíra Balcová, seniorálna kaplánka RIS; Katarína Devečková, zborová kaplánka, Nové Mesto n/Váhom; Radim Pačmár, seniorálny k | 7.9.2017

viac

KAPLÁNSKE SKÚŠKY 2017 - výsledok

Dňa 30. augusta 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konali kaplánske skúšky, na ktoré sa prihlásili štyria absolventi EBF UK v magisterskom odbore evanjelická teológia.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 7.9.2017

viac

Americkí lektori na šk. rok 2017-2018

Na základe dohody uzavretej medzi ECAV na Slovensku, Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA), Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR každoročne prichádzajú dobrovoľní učitelia z USA vyučovať vybrané predmety v anglickom jazyku na naše evanjelické školy.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 6.9.2017

viac

Absolventi EBF UK promovali

Promócie absolventov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnili v Aule UK v Bratislave 7. júla 2017 za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

 

Vlastislav Svoboda, EBF UK | 10.8.2017

viac

Nový časopis pre deti od 2 do 8 rokov

V septembri 2017 vyjde prvé číslo nového kresťanského náučno-vzdelávacieho mesačníka pre deti od 2 do 8 rokov pod názvom "Perlička".

 

Za vydavateľstvo Perlička Ingrid a Ondrej Peťkovskí | 29.6.2017

viac

K 25. výročiu založenia EGT

Celý školský rok 2016/17 sa v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci niesol v znamení 25. výročia založenia školy. Oslavy vyvrcholili v piatok 23. júna 2017.

 

Elena Pašiaková, riaditeľka, EGT v Tisovci | 28.6.2017

viac

LUTHERiáda 2017 – „komunita sŕdc“

V Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 18. júna 2017 zišli deti z materskej a základnej školy 1. stupňa napriek tomu, že bola nedeľa. Neprišli sa totiž učiť, prišli aj so svojimi rodičmi stráviť príjemné popoludnie s bohatým programom.

 

Katarína Kendická, rodič, EMŠ | 27.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart