< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

Luteriáda v Prešove v „daždi požehnania“...

Nedeľa má patriť načerpaniu duchovných síl, oddychu a rodine. Všetko toto mohli zažiť rodičia a žiaci Evanjelickej základnej školy s materskou školou v Prešove, keď sa zúčastnili na 2. ročníku duchovno-športovo-zábavného popoludnia Luteriáda 2018.

 

Zuzana Martausová, EZŠ v Prešove | 2.7.2018

viac

Relácia Fidlibum z EMŠ Tupolevova

V Evanjelickej materskej škole Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 22 v Bratislave nahrávali dva diely zábavno-vzdelávacej televíznej relácie Fidlibum. Odvysielali ich 9. a 23. júna 2018.

 

Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ, Bratislava-Petržalka | 25.6.2018

viac

Rozlúčka s predškolákmi v Petržalke

Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa v 2. nedeľu po Svätej Trojici 13 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona rozlúčilo s materskou školou.

 

Anna Bašnárová, Lenka Lukáčová | 15.6.2018

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2018

Dňa 25. mája 2018 sa v priestoroch Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy v Martine stretli súťažiaci na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2018. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a priebeh súťaže riadila odborná porota. Viac Výsledková listina BO 2018 – štátne školy

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 30.5.2018

viac

Študenti po stopách reformácie v Nemecku 2018

Pri príležitosti 500. výročia reformácie pripravil Školský výbor ECAV na Slovensku pre žiakov stredných škôl vedomostnú súťaž o reformácii. Víťazi dostali ako hlavnú cenu zájazd po stopách Martina Luthera v Nemecku. Na zájazde sa 23. - 27. apríla 2018 zúčastnili víťazi a účastníci súťaže študijno-poznávacieho zájazdu po stopách reformácie v Nemecku. Viac

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 24.5.2018

viac

Šarišský výstup pre mamu...

Americký prezident Woodrov Wilson v roku 1914 podpísal rezolúciu, ktorou ustanovil sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji, a tento deň vyhlásil za celoamerický národný sviatok. Z USA sa Deň matiek rozšíril do celej Európy.

 

Matej Oráč, duchovný správca ESŠ v Prešove | 22.5.2018

viac

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň“ 2018

Dňa 4. mája 2018 sa v aule Biblickej školy v Martine konal piaty ročník hudobnej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Zúčastnili sa ho deti a žiaci, ktorí postúpili zo seniorálnych a školských kôl do celoslovenského kola. Viac Výsledková...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.5.2018

viac

Spojená škola v Prešove hľadá učiteľov AnJ Dej a ObN

Evanjelické kolegiálne gymnázium a Evanjelická základná škola v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách anglický jazyk – dejepis – občianska náuka s nástupom od 1. 9. 2018. Viac

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 16.5.2018

viac

Pracovné semináre v Ichthyse

Školský výbor ECAV na Slovensku a Evanjelická akadémia 16. − 18. apríla 2018 usporiadali pracovné semináre v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 15.5.2018

viac

Biblická olympiáda DNS 2018

Biblická olympiáda Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku sa konala v piatok 20. apríla 2018 v priestoroch Základnej školy v Bátovciach. Zúčastnilo sa na nej 33 detí z cirkevných zborov Pukanec, Bátovce, Levice, Pohronský Ruskov, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Farná, Diakovce a Nové Sady.

 

Štefan Ráchela, DNS | 11.5.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart