< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Biblická olympiáda 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z ev. a. v. náboženstva a náboženskej výchovy, registrovaného na MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 25. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Propozície BO 2018

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 23.1.2018

viac

Duchovná pieseň 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v školskom roku 2017/20178 súťaž Duchovná pieseň v zmysle Organizačného poriadku MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 4. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 23.1.2018

viac

Akademické služby Božie a odovzdanie štipendia Peressényiovcov

Aj v tomto akademickom roku sa 13. 12. 2017 konali akademické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Služby Božie boli spojené s pripomienkou Medzinárodného dňa študentov a so slávnostným odovzdaním štipendia z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Miroslava Ferencová, študentka EBF UK | 10.1.2018

viac

Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke

Je tradíciou, že študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave organizujú a vykonávajú Chapel na Evanjelickom lýceu v Petržalke. Na podnet sestry spirituálky K. Konopeusovej sa tohtoročná Chapel konala v stredu 22. 11. 2017.

 

Branislav Balca, študent 4. ročníka EBF UK  | 4.12.2017

viac

Rokovanie Školského výboru v Prešove

V Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 10. novembra 2017 stretli členovia Školského výboru ECAV na Slovensku na svojom pravidelnom zasadnutí. Zúčastnili sa na ňom aj generálna právna zástupkyňa ECAV Zuzana Germanová a metodička Dana Naďová.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 22.11.2017

viac

Hudobný workshop pre žiakov evanjelických gymnázií

Medzinárodné mládežnícke centrum Ichthys vo Veľkom Slavkove sa 19. − 21. októbra 2017 stalo miestom konania nultého ročníka seminára pre hudobníkov z evanjelických gymnázií. Vedenie mal na starosti brat Tomáš Gulan z Evanjelickej spojenej školy v Martine.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Vzdelávanie kaplánov v MEMC Ichthys

V dňoch 5. – 9. novembra 2017 sa konalo vzdelávanie kaplánov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Kapláni sa stretli v priestoroch Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik  | 16.11.2017

viac

Vedomostná súťaž o reformácii 2017

Po úspešnom 1. ročníku súťaže konanej v roku 2015 v Evanjelickej spojenej škole v Prešove sa 23. októbra 2017 uskutočnil v Banskej Bystrici 2. ročník celoslovenského kola vedomostnej súťaže o reformácii.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 9.11.2017

viac

Poďakovanie za úrodu v EMŠ

Leto vystriedala jeseň a deti sa vrátili z prázdnin opäť do škôl. Naplnila sa i Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave-Petržalke.

 

Denisa Kováčová, učiteľka EMŠ | 9.11.2017

viac

Práca s hlinou s deťmi v Červenici

V priebehu mesiacov jún – október 2017 sme v škole pre hluchoslepých v Červenici pracovali na projekte „Práca s hlinou – podporná terapia vzdelávania žiakov s hluchoslepotou“.

 

Ľudmila Gregová, ESŠI v Červenici | 26.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart