< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Zo sústredenia tretiakov EBF UK

Študenti 3. ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave pod vedením sestier spirituálok Eriky Valkovej-Krišťákovej a Anny Balogovej absolvovali víkendové sústredenie v cirkevnom zbore v Poprade-Veľkej.

 

Samuel Velebír, študent 3. ročníka EBF UK | 17.4.2015

viac

Ocenenie pre riaditeľku EL a EZŠ v Bratislave

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal 31. 3. 2015 ocenil pani Ing. Editu Prostredníkovú, riaditeľku Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy v Bratislave, v kategórii „Učiteľ – môj kamarát“ a „Za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov Bratislavy“.

 

Mgr. Viera Gregorová, Ing. Jana Michalíková | 8.4.2015

viac

Seniorálne kolo Biblickej olympiády TUS

Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Žiline pozostáva z 22 cirkevných zborov. Seniorálne kolo Biblickej olympiády v rámci Turčianskeho seniorátu tohto roku reprezentovali mladí ľudia z 11 cirkevných zborov.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 31.3.2015

viac

IV. evanjelická školská konferencia 2015

Vo Veľkom Slavkove sa 20. – 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutočnila IV. evanjelická školská konferencia. Tentoraz sa konala na tému "Evanjelická identita vo vyučovaní".

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly@zdecav.sk | 26.3.2015

viac

ESŠ hľadá učiteľa AJ - marec 2015

Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá učiteľa/ku anglického jazyka v kombinácii s iným predmetom do Evanjelického kolegiálneho gymnázia a Evanjelickej základnej školy na zastupovanie počas MD s nástupom od 11. 5. 2015. Žiadosti do 10. 4. 2015....

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 10.3.2015

viac

IV. školská konferencia

Vo Veľkom Slavkove sa 20. - 21. marca 2015 (piatok - sobota) uskutoční IV. evanjelická školská konferencia na tému "Evanjelická identita vo vyučovaní". Prihlasovanie Program Prihláška Vložené 25. 2....

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 5.3.2015

viac

Kaplánske skúšky 2015

Kaplánske skúšky sa budú konať 29. 6. 2015 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky pošlite do 15. 5. 2015. Požiadavky a literatúra na kaplánske...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 5.3.2015

viac

Farárske skúšky 2015

Farárske skúšky sa budú konať 21. 10. 2015 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave. Prihlásiť sa môžete do 25. 8. 2015. Študijná literatúra a požiadavky na farárske skúšky...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu  | 5.3.2015

viac

Výberové konanie na riaditeľa EL a EZŠ v Bratislave

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konanie na kariérnu pozíciu riaditeľa Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava, a súčasne Evanjelickej základnej školy, Palisády 57, Bratislava....

 

Roman Žilinčík, tajomník pre cirkevné školy ZD, skoly(at)zdecav.sk  | 4.3.2015

viac

Oznam o prijímacom konaní na EBF UK 2015

Dekanát EBF UK v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2015/2016 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledujúcich študijných programov:

 

Ľubomír Batka, dekan EBF UK, batka@fevth.uniba.sk | 3.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart