< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>

6. školská konferencia ECAV

V dňoch 4.-5. apríla 2019 sa v hoteli Satel v Poprade uskutoční 6. školská konferencia ECAV na tému: „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete.“ Prednášať budú prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD., Mgr. Lýdia Naďová a PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 8.3.2019

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

Dňa 4. marca 2019 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo historicky druhé stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Stretnutie, ktoré pripravila Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví na Slovensku, sa nieslo v znamení témy „Cirkev a štát“. Zúčastnilo sa ho takmer päťdesiat zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku reprezentovali dôstojní bratia biskupi Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň. Po duchovnom úvode a privítaní prítomných bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským a predsedom Ekumenickej rady cirkví emeritným biskupom Milošom Klátikom, nasledovala diskusia s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a tri odborné prednášky. V závere podujatia prítomní predstavitelia kresťanských cirkví prijali spoločné vyhlásenie.

 

media(at)ecav.sk | 6.3.2019

viac

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Bratislave

Dňa 12. februára 2019 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Členovia Školského výboru sa stretli v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Rokovanie školského výboru otvoril predseda Marián Damankoš. Na rokovaní privítal brata generálneho biskupa Ivana Eľku, ktorý poslúžil prítomným úvodnou pobožnosťou.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 27.2.2019

viac

Február - Mesiac otvorených dverí – EBF UK ON-line

„Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ (J 10,9).

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty EBF UK Bratislava | 18.1.2019

viac

Duchovná pieseň 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 6. ročník speváckej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 17.1.2019

viac

Štipendiá z GAW na rok 2019-2020

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2019/2020 v období od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020.

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk | 10.1.2019

viac

Sociálny projekt v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove

„... v láske slúžte si vospolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (G 5,13b-14)

 

PhDr.Ľudmila Kónyová, EKG Prešov | 9.1.2019

viac

Štúdium v USA v školskom roku 2019-2020

Spolupráca so strednou školou Saint Paul Lutheran High School, Corcordia, Missouri v USA funguje už od školského roku 2008/2009. V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2019/2020 miesta s čiastočným štipendiom. Viac

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 9.1.2019

viac

Biblická olympiáda 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície Prihláška Témy

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.1.2019

viac

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku 6. decembra 2018

Školský výbor ECAV na Slovensku sa stretol na svojom pravidelnom zasadnutí 6. decembra 2018 v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Prešove.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 20.12.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart