< | 1 | >

Diskusia k obsahu učebných osnov

Otvárame diskusiu k obsahu učebných osnov a štandardov z evanjelického náboženstva na školský rok 2008/2009. Osnovy a štandardy pre štátne a cirkevné školy sú zverejnené v rubrike Evanjelické školstvo – dokumenty – vyučovanie náboženstva. Všetky svoje pripomienky, námety a návrhy môžete písať na adresu

 

Daniela Veselá | 28.1.2009

viac

Vyjadrenie sa k zriadeniu rád škôl na cirkevných školách

V zmysle Uznesenia Generálneho presbyterstva č. 154/07 Vám teda predkladáme na verejnú diskusiu navrhovaných štatútov Rady škôl pri evanjelických školách. Ich založenie by viedlo k splneniu odporúčania Synody ECAV z roku 2004 (H/5 – „Synoda odporúča zriaďovateľom zriadiť školské rady na cirkevných školách.“) a uznesenia Synody ECAV z roku 2006 (F/1 – „Synoda zaväzuje zriaďovateľov cirkevných škôl, aby po vypracovaní a prijatí CPN o radách škôl tieto zriadila.“).

 

Daniela Veselá | 23.1.2008

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart