Pozvánka do Považskej Bystrice 23. 6.

CZ ECAV Považská Bystrica vás pozýva na slávnostné služby Božie v Ev. a. v. kostole v Považskej Bystrici v nedeľu 23. 6. 2013 o 8.30 hod. pri 70. výročí posviacky zborového domu. O 14.00 bude kultúrny program a prezentácia Pamätnice CZ.

CZ ECAV Považská Bystrica | 14.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart