Pozvánka do Pezinka - do 14. 7.

CZ ECAV Pezinok vás pozýva na prehliadku výstavy „Stretnutie“, ktorá je venovaná 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Výstava v Ev. a. v. kostole v Pezinku potrvá do 14. 7. 2013.

Vernisáž putovnej výstavy zostavenej z nových diel dvanástich slovenských umelcov na cyrilo-metodskú tému sa uskutočnila 23. júna 2013 pod mottom „Kresťanská kultúra ľudstvu mnoho priniesla a stále prináša, preto má veľký význam i pre jeho budúcnosť“.

Kurátor projektu: PhDr. Ľuboslav Moza

Gabriela Kmošenová, námestná farárka | 30.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart