Pozvánka do Kokavy nad Rimavicou 30. 6.

Cirkevný zbor ECAV Kokava nad Rimavicou vás srdečne pozýva 30. júna 2013 o 9.30 hod. na slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia posvätenia chrámu Božieho. Kázať bude brat generálny biskup Miloš Klátik. V rámci služieb Božích bude prislúžená sviatosť Večere Pánovej.

Foto: historická fotografia z posviacky kostola v roku 1913

Martin Riecky, zborový farár | 24.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart