Pozvánka na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK v Bratislave

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady EBF UK v Bratislave, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku doc. Mgr. František Ábel, PhD. (Katedra Novej zmluvy), 12. mája 2017 o 10.00 hod. v aule EBF UK v Bratislave, Bartókova 8.

Téma inauguračnej prednášky v študijnom odbore 2.1.14. evanjelická teológia:
Apoštol Pavol v kontexte súčasnej diskusie: problematika identity v retrospektíve spoločenskej dynamiky l. storočia po Kr.

Vymenúvacie (inauguračné) konanie doc. Mgr. Františka Ábela, PhD. bude pokračovať v zasadačke VR EBF UK, Bartókova 8, Bratislava o 11.30 hod.

Posudky oponentov sú uložené k nahliadnutiu na dekanáte EBF UK v Bratislave.

Doc. Ľubomír Batka, Dr. theol., dekan EBF UK | 20.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart