Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 6. 12.

Bratia a sestry, Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1) v stredu 6. decembra 2017 o 16.00 hod., ktoré bude mať evanjelický a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ ECAV pre vzdelávanie a misiu. Ako kantor poslúži Marián Cambel, študent EBF UK.

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 30.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart