< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>

Pozvanie pre vysokoškolákov v Žiline

Pozývame študentov Žilinskej univerzity na stretnutia evanjelickej vysokoškolskej mládeže každý utorok o 18.30 hod. v zborovej sieni pri Ev. a. v. kostole v Žiline, Námestie Žilinskej synody 1.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, Žilina | 26.10.2013

viac

Odhalenie pomníka Martina Rázusa 24. 10.

Spolok Martina Rázusa srdečne pozýva na slávnostné odhalenie pomníka Martina Rázusa na Rázusovom nábreží v Bratislave vo štvrtok 24. októbra 2013 o 15.00 hod.

 

Ján Juráš, čestný predseda Spolku Martina Rázusa, jan@juras.sk | 17.10.2013

viac

Pozvánka na valné zhromaždenie SEJ

Slovenská evanjelická jednota, občianske združenie, vás pozýva na Valné zhromaždenie SEJ a konferenciu na tému „Evanjelici, hovorme si pravdu!“ v sobotu 26. 10. 2013 o 10.00 hod. v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Bartókovej ul. Pozvánka

 

J. Holčík, člen predsedníctva SEJ  | 11.10.2013

viac

Pozvánka do Piešťan 12. 10.

CZ ECAV Piešťany vás pozýva na spomienkový večer v sobotu 12. 10. 2013 o 17. 00 hod. v ev. kostole pri príležitosti 65. výročia založenia matkocirkvi Piešťany a 60. výročí odňatia štátneho súhlasu pre kňazské pôsobenie ev. farárovi Štefanovi Dlháňovi.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 8.10.2013

viac

Pozvanie na výstavu Kostoly Slovenska

Výstavu fotografií Zdenka Dzurjanina Kostoly Slovenska - Trenčiansky kraj si môžete pozrieť od 7. 10. do 10. 11. 2013 v Dome Armády v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici 16.

 

Zdenko Dzurjanin, Bratislava | 7.10.2013

viac

Pozvanie do Bošáce a Zem. Podhradia

CZ ECAV Zemianske Podhradie vás pozýva 12. a 13. októbra 2013 na spomienkové slávnosti pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľ. V. Riznera, 90. výročia úmrtia J. Ľ. Holubyho a 20. výročia otvorenia pamätného domu na ich počesť.

 

Jana Drottnerová, zborová farárka, CZ ECAV Zem. Podhradie | 7.10.2013

viac

Komorný zbor ECAV Senica pozýva 4. 10.

V piatok 4. októbra o 18.00 hod. sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave uskutoční koncert duchovnej hudby Trnavská kantilena sacra. Ako jediný evanjelický spevácky zbor dostal priestor na vystúpenie Komorný zbor pri CZ ECAV Senica.

 

Juraj Šefčík, zborový farár, CZ Senica | 2.10.2013

viac

Pozvánka na koncert v Trnave 6. 10.

CZ ECAV Trnava srdečne pozýva na premiéru duchovnej hudby spišských autorov 17. storočia, ktorá prvý raz po 350 rokoch zaznie v nedeľu 6. 10. 2013 o 18.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Trnave.

 

Rastislav Hargaš, zborový farár, CZ ECAV Trnava | 30.9.2013

viac

Koncert v nemeckom kostole v Modre 4. 10.

Pozývame vás na koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov v piatok 4. 10. 2013 o 18.00 hod. v nemeckom evanjelickom kostole v Modre. Diriguje doc. Štefan Sedlický. Výťažok zo vstupného bude venovaný na obnovu modranského evanjelického sirotinca.

 

Jan Oslík, zborový farár, CZ ECAV Modra | 30.9.2013

viac

Pozvánka na slávnosti do Prahy

Evanjelická cirkev a. v. v ČR si v dňoch 27. – 29. septembra 2013 pripomína 20. výročia svojho znovuobnovenia. Pozvánka a...

 

Janka Haluková, ECAV v ČR, Praha | 26.9.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart