< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13>

Evanjelické služby Božie počas Vianoc 2014 v Bratislave

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto CZ ECAV Bratislava Legionárska CZ ECAV Bratislava-Petržalka CZ ECAV Bratislava-Dúbravka CZ ECAV Bratislava-Rača CZ ECAV Bratislava-Prievoz

 

media(at)ecav.sk | 16.12.2014

viac

Pracovný aktív dozorcov ECAV na Slovensku

Generálny dozorca ECAV na Slovensku pozýva dozorcov cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na Slovensku (cirkevný zbor, seniorát, dištrikt) na pracovný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 24. januára 2015 o 10.00 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca | 15.12.2014

viac

Vianočný spev pre život 20. 12. 2014

Koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje šieste pokračovanie v sobotu 20. decembra 2014 o 16.00 hod vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave.

 

Ján Juráš, jan@juras.sk | 11.12.2014

viac

CANTUS vystúpi v Petržalke

Pozývame vás na predvianočný koncert speváckeho zboru CANTUS v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice na Strečnianskej 15 v nedeľu 14. 12. 2014 o 17.00 hod.

 

CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 9.12.2014

viac

Zborové slávnosti pri ukončení Roka hudby

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozýva na slávnosti na záver Roka hudby cez tretí adventný víkend: 1. Stretnutie o hudbe pri hudbe 13. 12. o 17:00 − Malý kostol 2. Služby Božie 14. 12. o 10:00 − Veľký kostol 3. Organový koncert 14. 12. o 17:00 − Veľký kostol

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava Staré Mesto | 7.12.2014

viac

„Hľa, už stojí predo dvermi“

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozývajú na adventný večer slova a hudby s názvom „Hľa, už stojí predo dvermi“, ktorý sa bude konať vo štvrtok 11. decembra 2014 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul. v rámci večerných teologických služieb Božích.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 6.12.2014

viac

Adventné zastavenie v Rači 14. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na Adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 14. 12. 2014 o 15.00 hod. v Ev. a. v. kostole na Alstrovej ul.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 6.12.2014

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 10. 12.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 10. 12. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelická a. v. farárka Mgr. Silvia Gdovinová, kaplánka generálneho biskupa.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 5.12.2014

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády SR 19. 11.

Bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie na Úrade vlády SR v stredu 19. 11. 2014 o 16.00 hod., na ktorých poslúži evanjelický a. v. farár Mgr. Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova@ecav.sk | 18.11.2014

viac

Pozývame vás na hru „Pevec Boží" 24. 11.

Divadlo Jána Palárika v Trnave Vás pozýva na divadelné predstavenie „Pevec Boží" v pondelok 24. 11. 2014 o 19.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Hru odohrá hosťujúce Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi, ktoré ju v premiére uviedlo 28. 6. 2014 na IV. evanjelických cirkevných dňoch.

 

Divadlo Jána Palárika v Trnave  | 12.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart