< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Adventné zastavenie v Rači 11. 12.

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Rača vás pozýva na tradičné adventné zastavenie pri slove a hudbe v nedeľu 11. 12. 2016 o 15.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole na Alstrovej ul. v Bratislave-Rači.

 

Alena Kováčiková, námestná farárka, CZ ECAV Bratislava-Rača | 7.12.2016

viac

Pozvanie na adventné koncerty v Petržalke

Cirkevný zbor ECAV Bratislava-Petržalka vás pozýva do Ev. a. v. kostola Svätej Trojice na Strečnianskej 15 na ADVENTNÉ KONCERTY v dňoch 4., 14., 17. a 21. decembra 2016. Vložené 29. 11....

 

Eva Kolesárová, zborová farárka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 4.12.2016

viac

Cyklus adventných koncertov v Myjave

CZ ECAV Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave vás pozývajú na adventné koncerty v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave vždy v nedeľu o 17.00 hod., a to 27. 11. , 4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2016.

 

CZ ECAV Myjava | 4.12.2016

viac

Adventný večer v Malom kostole 1. 12.

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vás pozývajú na Adventný večer slova a hudby s názvom "Plesaj zem!", ktorý sa bude konať vo štvrtok 1. 12. 2016 o 17.00 hod. v Malom kostole na Panenskej ul.

 

Erika Valková-Krišťáková, duchovná správkyňa, EBF UK | 28.11.2016

viac

Pozvanie do Mor. Lieskového 27. 11.

Srdečne vás pozývame na slávnostné predstavenie cirkevnozborovej publikácie Púť, hľa, dlhá... v nedeľu 27. 11. 2016 o 9.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Moravskom Lieskovom. Slávnostným kazateľom bude biskup ZD Mgr. Milan Krivda.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Moravské Lieskové | 21.11.2016

viac

240. výročie posviacky Veľkého kostola

CZ ECAV Bratislava Staré Mesto vás pozýva v sobotu 26. 11. 2016 o 17.00 hod. na slávnostnú akadémiu k 240. výročiu posvätenia Veľkého kostola a v nedeľu 27. 11. 2016 na slávnostné služby Božie o 10.00 hod. a koncert o 16.00 hod.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bratislava Staré Mesto  | 21.11.2016

viac

Ev. služby Božie na Úrade vlády 16. 11.

Bratia a sestry, pozývame Vás služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) v stredu 16. 11. 2016 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár Mgr. Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS MV SR. Ako kantorka poslúži Lýdia Veselá, odborná ekonómka na GBÚ....

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 11.11.2016

viac

Pozvánka z Prahy - Jozef Leikert 18. 11.

Slovenský ev. a. v. cirkevný zbor v Prahe vás pozýva v piatok 18. 11. 2016 o 18.00 hod. prezentáciu básnickej zbierky Jozefa Leikerta v Ev. kostole Sv. Michala, V Jirchářích 14, v Prahe 1.

 

Janka Haluková, presbyterka, CZ v Prahe  | 10.11.2016

viac

Pozvanie do Nitry 20. 11.

CZ ECAV Nitra vás pozýva na slávnostný večer slova a hudby „Pán Bůh jest síla má, všecka obrana má“ v nedeľu 20. 11. 2016 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole Sv. Ducha v Nitre pri príležitosti 380. výročia prvého vydania spevníka Juraja Tranovského „Cithara sanctorum“.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Nitra | 10.11.2016

viac

Predpremiéra dokumentu o J. Tranovskom

Pozývame vás na veľkoplošnú projekciu duchovného dokumentu „Juraj Tranovský“, ktorá sa uskutoční v stredu 9. 11. 2016 o 17.00 hod. v RTVS – STV v Mlynskej doline v projekcii P1. Televízna premiéra: 27. 11. 2016.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 6.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart