ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční do nasledujúcich študijných programov:

Evanjelická teológia
(5-ročné denné spojené magisterské štúdium):
- príprava na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a. v.
- všeobecné štúdium evanjelickej teológie

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii
(3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)
v spolupráci s Filozofickou fakultou UK nasledujúce možnosti kombinácií:
- s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom histórie (Bc., Mgr.)
- s učiteľstvom filozofie (Bc., Mgr.)

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(3-ročné denné alebo 4-ročné externé bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(2-ročné denné alebo 3-ročné externé magisterské štúdium)

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk v sekcii „Štúdium“, podsekcii „Pre uchádzačov o štúdium“.

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými povinnými prílohami zaslať do 31. júla 2017 na adresu: Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Bartókova 8
811 02 Bratislava 1
Vložené 27. 5. 2017

Ľubomír Batka, dekan EBF UK v Bratislave | 29.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart