TEOLOGICKÁ KONFERENCIA 2018

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik pozýva ordinovaných bratov a sestry v službe na Teologickú konferenciu 2018 v dňoch 19. - 21. septembra 2018 v Kúpeľoch Nimnica. Konferencia sa bude konať na tému: Právo v cirkvi a štáte Pozvánka Prihlasovanie ...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 17.7.2018

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa aj v roku 2018 v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.7.2018

viac

Výberové konanie – EMŠ v Košiciach 2018

CZ ECAV Košice-Terasa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, 040 11...

 

Ondrej Kolárovský, zborový farár | 7.7.2018

viac

Dištriktuálny deň ZD 5. 7. 2018

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň ZD ECAV na hrade Branč 5. júla 2018 ( štvrtok) od 10.00 hod.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv@zdecav.sk | 2.7.2018

viac

Zbierka cirkevno-právnych predpisov, čiastka 3-2018

V časti Dokumenty a tlačivá, v časti A2. Zbierky CPP, je zverejnená zbierka CPP, čiastka č. 3/2018. Zbierka obsahuje stanovisko Osobitného senátu GS č....

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 27.6.2018

viac

Voľby ECAV na Slovensku 2018 - termíny

1. Voľby členov Predsedníctva ECAV na Slovensku Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu sa uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018. Výsledky volieb budú vyhlásené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 13. júla 2018 a oznámené na stránke www.ecav.sk.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.6.2018

viac

Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám

Vážení členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bratia a sestry! Tohto roku sa konajú voľby najvyšších predstaviteľov ECAV na Slovensku − viac. Podporiť túto výzvu môžete aj Vy zaslaním e-mailu na adresu...

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.6.2018

viac

Voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku 2018

V nadväznosti na pokyny Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 20. apríla 2018, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 4.6.2018

viac

VOĽBY predstaviteľov ECAV na Slovensku

V roku 2018 sa uskutočnia voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku, a to dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu, generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ako aj dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 3.6.2018

viac

SCHEMATIZMUS ECAV NA SLOVENSKU 2018 - urgencia

Bratia farári a sestry farárky, ďakujeme všetkým, ktorí poslali overené a doplnené informácie do Schematizmu ECAV 2018, a prosíme ostatných duchovných, aby tak čím skôr urobili. Úradné fotografie v luteráku (portrét) posielajte na adresu media@ecav.sk. Vopred ďakujeme!

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 22.5.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart