Zamyslenia na týždne po 8. a 9. nedeli po Sv. Trojici 2017

Bratia a sestry, aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

Zamyslenia nad Božím slovom na jednotlivé dni v týždni po 8. nedeli po Sv. Trojici napísali Mgr. Jaroslav Jurko, Mgr. Jana Juššíková, Mgr. Jana Horňanová Kačicová, Mgr. Eva Kahanová Bašková, Mgr. Milan Kubík, ThMgr. Zora Kachničová a Mgr. Ján Kecer; zamyslenia po 9. nedeli po Sv. Trojici napísali Mgr. Peter Kevický, Mgr. Anna Debnárová, Mgr. Peter Taját, Mgr. Vladimír Mako, Mgr. Vladimír Kmošena, Mgr. Gabriela Kmošenová a ┼ Mgr. Branislav Kolény.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart