Vyšiel Rozmer č. 2 - 2011

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľovi ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Vydáva ho Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 2/2011

Storočie strachu či nádeje? - biblické slovo
(autor: PhDr. Alžbeta Mráková); Očakávanie konca – apokalyptické kulty (2) Sedemnáste storočie bolo storočím mimoriadne dramatickým, storočím ráznych charakterov a mystických dátumov. Najmä rok 1666, obsahujúci tri šestky pečate Antikrista, budil veľký politicko-religiózny záujem. Ten bol zrejmý na Západe aj Východe, medzi kresťanmi i judaistami. Všade sa našli ľudia, ktorých apokalyptické vízie očarili. Dokonca tie sa podľa niektorých bádateľov v nasledujúcich obdobiach stali ideovým žriedlom významných historických udalostí, vrátane tých najkontroverznejších revolúcií. (Autor: prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.);

Rok 2012 v optike new age Ešte v polovici deväťdesiatych rokov 20. storočia napísal Wouter Hanegraaf vo svojej monografii o new age, že sa z tohto hnutia po vlne očakávaní veku Vodnára viac-menej vytratil jeho apokalyptický podtext. A netrvalo ani pätnásť rokov a mileniálne očakávania sú tu späť v podobe komplexu predpovedí, mýtov a fám o roku 2012. Autor vo svojom príspevku podáva zhustený prehľad rozličných variantov kontextov, ktoré sa s týmto fenoménom súčasnej spirituality viažu, uvádza jeho najvýznamnejších protagonistov a stručne sumarizuje význam tohto apokalyptického očakávania. (Autor: Mgr. Zuzana Marie Kostićová, PhD.);

Deti v sektách (14) Ulrich Schulz alias Oliver Shanti či Oliver Serano – úspešný a celosvetovo známy producent tzv. hudby new age, ktorého obrat z predaja jeho CD nosičov sa ročne pohyboval v sedemmiestnych cifrách vyjadrených v eurách. V súčasnosti je to však jedna z najhľadanejších osôb v Nemecku. Dôvod? Proti hľadanému existuje viacero svedeckých výpovedí, na základe ktorých je podozrivý zo spáchania stoviek prípadov sexuálneho zneužívania detí... (Autor: Mgr. Dagmar Roučková);

Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia (8) Záverečná časť seriálu pojednáva o apoštolsko-prorockom hnutí, ktoré má ambíciu byť posledným stupňom reformácie chápanej ako „obnovenie všetkých vecí“, usiluje sa transformovať cirkev do Kristovej podoby a začať celosvetové prebudenie. Jeho počiatok je fakticky spojený s prorockým hnutím, ktorého vzostup sa datuje do 80. rokov minulého storočia a o dekádu neskôr naň nadviazalo apoštolské hnutie. Obe hnutia sú prepojené a majú za cieľ zjednotiť cirkev, ktorá potom vo svojej sláve prevýši cirkev biblických čias, podmaní si národy sveta a nakoniec sa stane svedkom druhého príchodu Krista. (Autor: Mgr. Aleš Franc);

David Lynch, čiže meditačná hlava Téma Transcendentálnej meditácie (Transcendental Meditation – TM) vyvoláva rozruch už niekoľko desaťročí. Svet o nej počul prvýkrát v roku 1958. Zaslúžil sa o to jej tvorca Mahariši Maheš Jogi (1918 – 2008), ten istý, ktorý sa v 60. rokoch minulého storočia pokúšal získať pre svoju misiu aj slávnu skupinu Beatles. Jej dlhoročným priaznivcom a podporovateľom je aj jeden z najosobitejších tvorcov súčasnej americkej kinematografie – David Lynch. (Autor: Piotr Tomasz Nowakowski, PhD.);

Transcendentálna meditácia a David Lynch Nadácia Davida Lyncha okrem iných aktivít podporuje i zakladanie klubov Transcendentálnej meditácie na vybraných stredných školách po celých Spojených štátoch. Svedčí o tom aj správa Giny Cateny, dlhodobej bývalej členky tejto pseudonáboženskej organizácie, ktorá sa už vyše dvadsať rokov usiluje pomáhať obetiam TM pri ich návrate do normálnej spoločnosti. (Autor: Gina Catena);

Sekty a denominácie v 16. – 19. storočí (2) V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame pokračovanie seriálu o histórii kresťanských heréz pôsobiacich od čias ranej cikvi až po súčasnosť. (Autor: doc. ThDr. Peter Gažík).

Okrem uvedených článkov je číslo doplnené spravodajským servisom a zaujímavosťami z domova a zo zahraničia, monitoringom tuzemskej tlače a recenziou publikácie Františka Trstenského Kumrán a jeho zvitky. V rubrike Listáreň Mgr. Ivana Škodová odpovedá na otázky čitateľov, v tomto čísle sa venuje otázke týkajúcej sa ukrajinského „psychoterapeuta“ MUDr. Vladimíra Savčenka.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava 1; alebo telefonicky na bratislavskom čísle: 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese: rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2011 je 6,00 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky: ročník 2010 za 6 €, ročník 2009 za 3,00 €, ročník 2008 za 3,00 €, ročník 2007 za 3,00 € a ročník 2006 za 3,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť aj na jeho webstránke http://www.rozmer.sk.

Boris Rakovský, šéfredaktor | 19.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart