Spojme sa pre dobrú vec

Evanjelická materská škola Magdalénka, ktorej zriaďovateľom je Liptovsko-Oravský seniorát, sa snaží získať financie na interaktívnu tabuľu, ktorou chcú u detí rozvíjať informačné kompetencie využiteľné pri ich ďalšom štúdiu na základnej škole. Dajme im svoj hlas :)

HLASOVANIE

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka | 7.6.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart