Služby Božie počas Veľkonočných sviatkov v CZ Bratislava Dúbravka

Zelený štvrtok
18.00 Služby Božie s Večerou Pánovou

Veľký piatok
10.30 Pašiové Služby Božie, po Službách Božích Večera Pánova

Veľkonočná nedeľa
10.30 Slávnostné Služby Božie

Veľkonočný pondelok
10.30 Služby Božie

Libor Bednár, zborový farár ECAV Dúbravka | 13.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart