Prijímacie pohovory v jesennom termíne 2007 na EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium:
Magisterského denného programu „Evanjelickej teológie“
Bakalárskeho denného programu „Učiteľstva“ predmetov
Slovenský jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo
Nemecký jazyk a literatúra a Evanjelické náboženstvo
Bakalárskeho denného programu „Evanjelickej sociálnej diakonie“

Aby svoje žiadosti poslali na Dekanát EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava 1 do 15. augusta 2007. Prijímacie pohovory sa budú konať dňa 4. septembra 2007. Okruhy otázok záujemcom obratom zašleme. Viac informácií o študijných programoch na www.fevth.uniba.sk.

Pozývame Vás, pretože sa chceme spolu s Vami učiť službe Bohu slovom evanjelia a skutkom milosrdenstva pri dnešnom človeku. Naše štúdium je otvorené pre kresťanov rôznych cirkví. Tešíme sa z tých, čo sa dajú povolať hneď po maturite, rovnako ako z tých, čo hľadajú svoju druhú možnosť v neskoršom veku. Naša fakulta je otvorená aj pre Vás, čo chcete štúdiom teológie rozšíriť svoje vzdelávanie, ktoré práve prebieha na inej vysokej škole.

Boh nám daroval slobodu, aby sme rozvíjali svoje dary ako ordinovaní kňazi i ako neordinovaní odborníci v službe súčasnému človeku. Na EBF UK chceme spolu s Vami vytvárať spoločenstvo hľadajúcich vyššie poznanie pravdy, hlbšiu kvalitu lásky a vernejšiu službu Bohu v čase modernej kultúry.
V bratskej láske
Ondrej Prostredník, dekan

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart