20 rokov od úmrtia biskupa Jána Michalka

Pred 20 rokmi, 10. 12. 1990, zomrel generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Ján Michalko, evanjelický farár, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista.

Prof. ThDr. Ján Michalko, ThDr. h. c. (1912 Važec – 1990 Bratislava) sa narodil 16. októbra 1912 v nábožnej evanjelickej rodine. Teológiu študoval v Bratislave, Bazileji a ukončil ju v roku 1937 v Bratislave. Pôsobil ako farár v Spišskej Novej Vsi, Pozdišovciach, Mysleniciach, Rači a Bratislave. V roku 1946 získal doktorát teológie a od roku 1950 pôsobil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave ako docent a v rokoch 1953 – 1990 ako profesor; v 60. rokoch bol aj dekanom tejto fakulty.

V rokoch 1970 – 1990 zastával funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku a okrem toho pôsobil v početných cirkevných funkciách doma i v zahraničí. Bol členom predsedníctva Slovenského výboru obrancov mieru a tajomníkom komisie pre ekumenické otázky Kresťanskej mierovej konferencie v Prahe.

Ako teológ sa orientoval najmä na oblasť homiletiky a na aktuálne otázky kresťanstva vo svete. Prekladal z oblasti teológie i filozofie z nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Redigoval homiletickú prílohu Cirkevných listov Službu slova a pravidelne prispieval do cirkevnej tlače.

Zomrel 10. decembra 1990 v Bratislave.

Zdroje: Evanjelická encyklopédia Slovenska; Wikipédia

-eš- | 9.12.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart