Prečítajte si v EPST č. 36

Rodina a deti sú súčasťou veľkého spoločenstva – cirkvi. Týmito slovami uviedla autorka Kristína Vargovčáková svoju homíliu, ktorá otvára 36. tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier.

 

-zz- | 7.9.2011

viac

Poďakovanie

Manželka a pozostalá rodina zosnulého farára Mgr. Rastislava Tupého úprimne ďakuje dôstojnému bratovi generálnemu biskupovi, seniorke Považského seniorátu ECAV, liturgom, oltárnym bratom a sestrám i všetkým ostatným za účasť na poslednej rozlúčke, slová útechy i kvetinové dary. Iz 43, 1

 

Pozostalá rodina | 6.9.2011

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 7. 9. 2011

V stredu 7. septembra o 16.00 hod vás pozývame na ev. a. v. služby Božie na Úrade vlády SR v Bratislave (Nám. slobody 1). Kázňou slova Božieho poslúži ev. a. v. farárka Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

-eš- | 6.9.2011

viac

Sféry dôverné o M. M. Hodžovi

7. 9. 2011 o 21.55 hod. STV Dvojka: Sféry dôverné na tému Michal Miloslav Hodža

 

-eš- | 6.9.2011

viac

Z rokovania správnej rady Podporného cirkevného fondu

Dňa 26. 8. 2011 na biskupskom úrade Západného dištriktu vo Zvolene zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, aby prerokovala žiadosti o podporu z tohto fondu na II. polrok 2011.

 

Dušan Vagaský, predseda správnej rady, riaditel@ecav.sk | 30.8.2011

viac

Pozrite si na STV 23. - 30. 8.

Z programov STV 2 vás upozorňujeme na nasledujúce programy v najbližších dňoch:

 

-eš- | 26.8.2011

viac

Z programov SRo 27. a 28. 8.

27. 8. 2011 - Rádio Regina - 21.00 - Ordinované ženy v evanjelickej cirkvi 28. 8. 2011 - Rádio Slovensko, Reginy - 9.30 - Evanjelické služby Božie zo Šváboviec Rádio Slovensko - 21.05 - 60. výročie ordinácie žien v evanjelickej cirkvi

 

-eš- | 26.8.2011

viac

Smútočný oznam

So zármutkom v srdci, ale s nádejou vzkriesenia Vám oznamujeme, že v pondelok, 22. 8. 2011, si Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti brata farára Mgr. Rastislava Tupého. Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 25. 8. 2011 o 14.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Zemianskom Podhradí. Kázňou slova Božieho poslúži brat generálny biskup M. Klátik.

 

Eva Juríková, seniorka POS  | 24.8.2011

viac

Výpadok internetu na GBÚ ECAV

Oprava ukončená. Všetky služby sú opäť dostupné. V dôsledku odstraňovania závady na rozvode plynu v budove GBÚ ECAV v Bratislave dôjde v dňoch 25. - 26. augusta 2011 k výpadku pripojenia úradu k internetu a na to viazaných služieb.

 

webmaster@ecav.sk | 24.8.2011

viac

Sakrálna architektúra teraz vo Vranove

Výstavu Sakrálna architektúra ECAV na Slovensku v rokoch 1990 – 2010 si môžete pozrieť v Ev. kostole vo Vranove nad Topľou do konca augusta 2011 v čase služieb Božích alebo na požiadanie.

 

Edita Škodová | 23.8.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart