Avízo EPST č. 22 - 2010

Kedy kráčame v cirkevnom zbore širokou cestou? Vtedy, ak v našom strede nie je ukrižovaný Kristus. Aj to je jedna z odpovedí, ktorú nájdete v téme najnovšieho čísla vášho Posla.

 

-zz- | 25.5.2010

viac

Svätodušné dvojčíslo EPST

Krátko pred svätodušnými sviatkami vychádza dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier, ktorého hlavnou témou je Svätý Duch a svätodušné sviatky.

 

-zz- | 20.5.2010

viac

Beseda s misionárom

Pozývame vás na večer s cestovateľom a misionárom Martinom Sýkorom 26. 5. 2010 o 17.00 hod. v detskom centre KROK, Panenska 25, o zážitkoch v Nepále.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia | 20.5.2010

viac

Pohrebná rozlúčka s Danielom M. Faklom

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že včera večer, 19. 5. 2010, zomrel brat farár Daniel M. Fakla. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 22. 5. 2010 o 16.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Radvani. Kázňou slova Božieho poslúži brat gen. biskup M. Klátik.

 

Peter Ján Soták, Dobrá Niva, senior ZOS | 20.5.2010

viac

Programy v SRo a STV

23. 5. 2010 (svätodušná nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Turian STV 13:40 Slovo Eriky Hlačokovej; 0:30 - repríza

 

-eš- | 20.5.2010

viac

Dnes večer Sféry dôverné

Sledujte dnes večer na STV 2 o 22.00 hod. Sféry dôverné na tému Biblia a život človeka. Pozvanie prijali Juraj Bándy, Jozef Jančovič, Ján Grešo a Jozef Leščinský. Repríza: 20. 5. 2010, STV 2 o 14.35 hod.

 

-mg- | 19.5.2010

viac

Evanjelický východ - máj 2010

Májové číslo Východu otvára téma venovaná Svätému Duchu a jeho poslaniu v živote kresťana. O rozhovor sme požiadali S. Slávika, riaditeľa Slovenského evanjelizačné strediska. Reportáž približuje atmosféru konferencie Modlitebného spoločenstva. Dopĺňa ju anketa: Za koho sa modlíš?

 

–EMI- | 18.5.2010

viac

150. výročie narodenia Martina Kukučína

V dolnooravskej obci Jasenová, rodisku spisovateľa a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína, si v nedeľu 16. 5. pripomenuli 150. výročie jeho narodenia. Zároveň otvorili zrekonštruovaný areál jeho rodného domu.

 

-eš- | 17.5.2010

viac

Vstúpenie Krista Pána na nebo

Sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo – Ascensio Domini (v tomto roku je to štvrtok 13. 5.) sa začína svätodušné obdobie cirkevného roka. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním ukončil dielo vykúpenia a Jeho návrat do Božej slávy k Otcovi sa stal vyvrcholením Jeho pozemského účinkovania.

 

-eš- | 12.5.2010

viac

Pozvanie do Žiliny

„Slávnejšieho a pamätnejšieho dňa ťažko by bolo preukázať z minulosti cirkvi našej nad deň je zriadenia a osamostatnenia.“ Ak by sme chceli jednou vetou vyjadriť svoje hodnotenie Žilinskej synody, nenašli by sme lepšie slová ako tieto, ktoré už pred 100 rokmi vyriekol cirkevný historik J. Mocko.

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 12.5.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart