V júnovej Dúhe nájdete

Puzzle s vystrihovačkou: Prechod cez Červené more / Zlaté teľa... Hráme sa s Dúhou: Chuť pšeničného zrniečka Darinkine nápady: Motýľ, pavučina a hriech Spievame: Sotva lúč slnka privolá ráno Čítame: Stratené a nájdené mačiatko Cvičíme: Žabka / Dedko a babka Príbeh zo života: Ako sme trávili prázdniny u starkej Na detskej besiedke: Ježiš náš Záchranca Dramatické pásmo: Pokec Na...

 

-red- | 25.6.2010

viac

Cirkevné listy 6 - 2010

Editoriál: Pri zostavovaní tohto čísla Cirkevných listov som mal celkom jedinečnú skúsenosť. Ako vždy, pár príspevkov zostalo na poslednú chvíľu. Tentoraz to boli kľúčové – o M. R. Štefánikovi.

 

Ján Hroboň, šéfredaktor | 25.6.2010

viac

Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika

V piatok 25. júna 2010 vás pozývame na Národné stretnutie pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 130. výročia narodenia M. R. Štefánika a 1. výročia odovzdania Pamätníka v Bratislave.

 

Nadácia M. R. Štefánika | 22.6.2010

viac

Služby Božie z Kalnej nad Hronom

27. 6. 2010 (nedeľa) Rádio Slovensko + Reginy: 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Kalnej nad Hronom

 

-eš | 22.6.2010

viac

Pamiatke Jozefa Bučka

27. júna 2010 v Martine sa budú konať slávnostné spomienkové služby Božie pri príležitosti 65. výročia úmrtia Jozefa Bučka (1907–1945), niekdajšieho evanjelického a. v. farára v Martine, a na privítanie knihy prof. Zory Frkáňovej o jeho živote a diele.

 

Miloš Kovačka | 22.6.2010

viac

Pre účastníkov osláv Žilinskej synody

Informácie o ubytovaní, stravovaní, doprave a parkovaní

 

Daniela Veselá | 22.6.2010

viac

Celocirkevná ofera pre teológov

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2009 uznesením č. 90/5-2009 schválilo na 4. nedeľu po Svätej Trojici - 27. júna 2010 - celocirkevnú oferu pre teológov.

 

Milan Jurík | 21.6.2010

viac

Odhalenie pamätníka obetiam komunizmu

26. 6. 2010 o 14.00 hod. sa v Kežmarku uskutoční odhalenie Pamätníka dvom obetiam komunizmu, zastreleným na hraniciach. Viac na: http://www.szcpv.org/04/pamatnik.html#Top

 

-eš- | 21.6.2010

viac

Vyšiel zošit s Bachovými chorálmi

Už je k dispozícii notový zošit s Bachovými chorálmi k Dňu Bachovej hudby 29. júla. Prihlášky a ďalšie informácie nájdete v rubrike Deň Bachovej hudby.

 

-eš- | 21.6.2010

viac

Avízo EPST č. 25

V živote človeka nastávajú rôzne okamihy a niekedy sa nám nevyhne ani utrpenie blízkeho či smrť v rodine. Práve pre tieto chvíle je určené vzdelávanie v oblasti služby sprevádzania. O ňom hovorí Evanjelický posol spod Tatier v tohtotýždňovej téme.

 

-zz- | 18.6.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart