Predsedníctvo ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku 2018

Vážené predsedníctva cirkevných zborov,
vážení členovia cirkevných zborov,
bratia a sestry!
Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa na Vás obracia listom ohľadom voľby nového generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.
Výstup z RKC - vzor dokladu Zverejnené 7. 6. 2018

Tlačové oddelenie GBÚ | 13.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart