< | 1 | >

Vyhlásenie o manželstve a rodine

Synoda ECAV na Slovensku prijala 28. 6. 2013 uznesením č. F1 Vyhlásenie o manželstve a rodine. Stanovisko vypracoval Vieroučný výbor ECAV na Slovensku a na synode bolo prerokované a schválené v rámci Správy o činnosti Vieroučného výboru ECAV za rok 2012, ktorú predniesol predseda výboru Ján Meňky.

 

Oľga Duchová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 22.8.2013

viac

< | 1 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart